تعمیر پرینتر در محلتولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …کانال فلکسیبلدستگاه تسمه کش

اختراع یک دستگاه توجیبی برای تست کرونا