اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

علت استعفای رئیس جمهور ارمنستان، فقدان اختیارات مناسب رئیس جمهور اعلام شد