عذرخواهی رونالدو از زنی که از شوت او آسیب دید + فیلم