تعمیرات لمینت و شوینده و پولیش …تولید انواع پوشاک و قبول سفارشات …هلدینگ بازرگانتعمیر صندلی ماساژ(ماساژور) تعویض …

دکترین بایدن، چرخش در سیاست خارجی آمریکا