آموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …مطب ارتودنسی دکتر مهدی فهیمی هنزائیطب کار رسامرکزتخصصی آموزش زبانهاي خارجي زبان …

بایدن در سخنرانی خود فروریختن یک ساختمان 12 طبقه  در فلوریدا را فراموش کرد