ابراز همدردی ظریف با آسیب‌دیدگان آتش سوزی‌های اخیر در ترکیه