آموزش تخصصی گیتار در تهرانپارسمکانیک سیار باطری ساز سیار امداد …آموزش تخصصی سنتور در تهرانپارسیک دستگاه پرس هیدرولیک فول اتوماتیک …

نابودی نقاط شلیک ارتش آذربایجان توسط ارتش دفاعی قره باغ