تا سال 1404 تولید سالیانه ۵۰۰ تن فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌ها هدفگذاری شده است