اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

چین درباره خطر درگیری نظامی بر سر تایوان به آمریکا هشدار داد