پانسیون و مرکز نگهداری حیوانات …ساخت انواع سوله و سازه های فلزی …جذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …آهن آلات الوندفلز (تعطیلات بازاست)

واشنگتن به گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ترور قاسم سلیمانی واکنش نشان داد