آموزش تخصصی سنتور در تهرانپارسمبلمان آمفی تئاتر،رض کوهلدینگ تجارت بین الملل بهمرددفتر فنی مهرمس شعبه 2

معاون احتمالی وزارت خارجه آمریکا از نیاز به رویکردی جدید در برنامه هسته‌ای ایران گفت