تعمیر و فروش سیستم های مخابراتی …تولید انواع پوشاک و قبول سفارشات …ازمون پیوست به همسر هلندیانواع خودکار با کیفیت مناسب خوشنویسی

واکنش عجیب یک نماینده مجلس به ماجرای سیلی خوردن سرباز راهور