طراحی و ساخت انواع ماشین آلات صنایع … جشنواره فرصت به مناسبت نزدیک شدن …سازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فومچاپ دیجیتال سام بابل

خط فقر در تهران ۱۰ میلیون تومان شد