صندلی امفی تئاتر لوکس مدل R-640 …وام آزاد(خودرو) سرمایه آزاد(مسکونی …ساخت انواع سوله و سازه های فلزی …آموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …

تعداد دانشجویان ایران طی ۳ سال در روسیه چهار برابر شده است