برخورد دو قطار مسافربری در جمهوری چک، چندین کشته وجود دارد