نیروهای ارتش آمریکا سه نفر را در سوریه به ضرب گلوله کشتند