برس سیمینمایندگی رسمی و عامل فروش محصولات …موسسه زبان نگارنمایندگی گودمن ۰۹۱۲۳۴۴۳۵۸۲

نکات برجسته مکالمه تلفنی بین پوتین و اردوغان