قالیباف: دمشق و تهران در بازسازی اقتصاد سوریه همکاری می کنند