دیپلمات روس: عدم مشارکت ایران راه حل مشکل افغانستان را کند می کند