فروش دیگ بخار اقساطتولید انواع کارتن و جعبهاجاره خودرو وتشریفاتنمایندگی کابل سیمند(سیمند کابل)

نارضایتی وزیر جنگ سابق اسرائیل از وضعیت مقابله با حماس و پیش بینی تقابل با ایران