بازرگانی آرتین اسوه تجارت ارستامین کننده کلیه تجهیزات برق، اتوماسیون، …تسمه حمل بار تسمه باربرداریباشگاه مشتریان با امکانات ویژه …

به باور پوتین، درگیری داغ جهانی به مرگ تمدن منجر خواهد شد