تولید،چاپ و بسته بندی انواع نایلون …تعمیرات موبایل در امداد موبایلانجام کلیه خدمات معماری در دفتر …فروش کارت شناسایی کارگاه و گواهی …

آرژانتین واکسن روسی Sputnik V را برای افراد مسن مجاز دانست