حوله تبلیغاتیدستگاه دوخت دستیفرچه غلطکیکشتارگاه صنعتی دام

سخنگوی دولت: به نظر دولت، اقدام فوری برای لغو تحریم‌ها، از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است