تولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …بهترین آموزشگاه زبان ترکی استانبولی …طراحی وارائه نقشه های معماری ، …آخرین اخبار و قیمت های بروز لوازم …

سران ناتو در بیانیه ای از احیای برجام حمایت کردند