انجام کلیه امور نقشه برداریطراحی و اجرای سیستم آبیاری قطره …کاراگاه خصوصی تهران ۴۴۵۳۹۱۳۶ …آموزش آنلاین و حضوری زبان های خارجی …

مهدی زاده:  کشور نیاز به متخصص دارد نه هوچی‌گر