کره شمالی موشک بالستیک از یک زیردریایی پرتاب کرد+تصاویر

کره شمالی موشک بالستیک از یک زیردریایی پرتاب کرد+تصاویر