دادگستری استان فارس از بازداشت اعضای یک گروه تروریستی خبر داد