تولید دستگاه های صنیعتی و آزمایشگاهی …معاوضه خانه مسکونی دو طبقه با آپارتمانمجموعه ایی از برندهای صنعت ساختتحصیل در کانادا

اهدای جوایز به روزنامه نگاران ایرانی، روسی و بنگلادشی در آمریکا