برگزاری آزمون تافل، ثبت نام تافل، …جذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …مبلمان آمفی تئاتر،رض کوآموزشگاه موسیقی آوایش در تهرانپارس

رونمایی روسیه از قاتل موشک های آمریکا