اردوغان: انتخابات زودهنگامی در ترکیه در کار نخواهد بود/ یهودستیزی را جنایت علیه بشریت می‌دانیم