پمپ آتش نشانی (پمپ آتشنشانی)دستگاه تسمه کشمبلمان آمفی تئاتر،رض کوترولی حمل غذا استیل

مینو محرز: وضعیت کرونا در تهران فاجعه است