وکیل دادگستری گروه کلای آریا دادیارکاراگاه خصوصی تهران ۰۹۱۲۰۲۶۱۹۸۳ …برس صنعتیچراغ لب پله روکار mcr

اعتراف مرکل در سیاسی بودن مسئله نورد استریم-۲