مکانیک سیار باطریساز سیار تمام …تعمیر دستگاه بخور سردفروش داکت اسپلیت و اسپیلت ریمباشگاه مشتریان با امکانات ویژه …

سرلشکر باقری: نیروهای مسلح در اوج آمادگی قرار دارند