باربری یخچالدار مازند سرما(با مدیریت …تست ورزش NORAV آمریکا/آلمانموسسه حقوقی ثبت شرکت و برند فکر …دستگاه کارتخوان

دستگیری بیش از 2 هزار نفر در ادلب توسط تروریست ها