مشاوره تحصیلی و آموزش کنکور ترکیه …سازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فومعرضه برترین برند های پوشاک عطر …دعوت به همکاری در شرکت دانش بنیان

بایدن خواستار تقویت سیاست بازدارندگی در اروپا است