اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مقام ایرانی از مجوز ترانزیت گازوئیل به افغانستان از قلمروی ایران به مدت سه ماه صادر شد