خریدار ضایعات کامپیوتریتاج گل ترحیماز اجرا تا نصب پارتیشن شیشه ای …محصولات وینتکت- نمایندگی WINTACT

تاکید روسیه بر غیرقانونی بودن حضور نظامی آمریکا در سوریه