گیربکس خورشیدیدیاگ G-scan 3نماینده محصولات برق صنعتی ISBS …برس سیمی

لاوروف: تحریم های آمریکا به جرم همکاری با ایران غیرقانونی و نامشروع هستند