یکجا پکمکانیک سیار باطری ساز سیار امداد …آموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …ماساژور و بادکش برقی هژنگ مدل HZ-MSG-2

در مینسک پلیس ضد شورش در مقابله با معترضین از گاز استفاده کرد