میکسرمستغرق واجیتاتورمرکزتخصصی آموزش زبانهاي خارجي زبان …خریدار ضایعات کامپیوتریبلبرينگ انصاري

آمریکا : توقیف دامنه‌های وبسایت‌های مرتبط با ایران، ارتباطی به مذاکرات وین ندارد