وزیر نفت: ایران ۱۴۵ میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه گذاری می کند