حوله با بافت لوگولباسکار-تیشرت تبلیغاتی -کلاه تبلیغاتیلباس سرهمی ایزولهدیاگ G-scan 3

درخواست سازمان روسی از بهداشت جهانی برای ثبت سریع واکسن اسپوتنیک وی