دیاکو تولید کننده مفتول گالوانیزه …تامین الکتریک نیرو سما (تله تابلو)رله هوشمند تویا ۱۰ آمپرباطری ساز سیار مکانیک سیار امداد …

روسیه