نیروی دریایی ایالات متحده یک کشتی مکعبی دریافت کرد