تعداد قربانیان سقوط هواپیمای آنتونوف -12 در روسیه به 5 نفر رسید

تعداد قربانیان سقوط هواپیمای آنتونوف -12 در روسیه به 5 نفر رسید