نیروی هوایی انگلیس یک پهپاد را در سوریه سرنگون کرد

نیروی هوایی انگلیس یک پهپاد را در سوریه سرنگون کرد