آموزش تخصصی دف در تهرانپارستولید کننده تورهای پشه بندی , ارگانزا، …خدمات کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری …آموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …

لاوروف، آمریکا و اتحادیه اروپا را به توتالیتاریسم متهم کرد