هدایای تبلیغاتی مدیرگیفتتعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب …لوله پیمتاش ترکیهشرکت رادمهرپلاست تولیدکننده مخازن …

اتحادیه اروپا رئیس نمایندگی دیپلماتیک ونزوئلا را اخراج کرد