بخش گسترده‌ای از کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا از رده خارج می‌شوند