فروش تفنگ میخکوب هیلتی DX-450فروش انواع تایل و کاشی بین کابینتی …مبلمان آمفی تئاتر،رض کونصب آنتن مرکزی و معمولی و گردون

گزارش های میدانی از رکود در خرید و فروش خودرو در تهران حکایت دارد